Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, vragen aan regering (R: aan regering)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    Te behandelen:

    Loading data