Wetgevingsoverleg

Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona)

Wetgevingsoverleg: "Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 mei 2020, over Media
Stenogram
Download Media (w.v. Implementatie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Media (w.v. Implementie EU-richtlijn audiovisuele diensten / Novelle / Media en corona), 26-5-2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie

Te behandelen:

2
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media (Novelle)

Te behandelen:

6
Spreektijd

Details

Indicatieve spreektijd: 6-12 minuten voor 1e termijn