Inbreng feitelijke vragen

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen: "Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie inbreng
Download Convocatie inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 vragen aan de Rekenkamer, 28-5-2020

Agendapunten