Wetgevingsoverleg

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg: "Cultuur en corona"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Cultuur en corona (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Cultuur en corona 28-4-2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 april 2020, over de Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

Te behandelen:

4
Spreektijden en sprekersvolgorde

Details


Indicatieve spreektijd: 8 minuten per fractie
Sprekersvolgorde: begrotingsvolgorde (PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, etc.)
5
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: