Wetgevingsoverleg : Cultuur en corona

De vergadering is geweest

28 april 2020
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • S. Belhaj (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitwerking van de motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Spreektijden en sprekersvolgorde


  Indicatieve spreektijd: 8 minuten per fractie
  Sprekersvolgorde: begrotingsvolgorde (PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, etc.)
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data