E-mailprocedure : Verzoek vh lid Van der Molen twee schriftelijke overleggen samen te voegen, betreffende Ruimte voor onderwijs tijdens corona en Tweede voortgangsrapp NPO in mbo en ho

De vergadering is geweest

24 juni 2022
14:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs en mbo,
 
Namens het lid Van der Molen wordt verzocht om de ondergenoemde twee schriftelijke overleggen samen te voegen tot één schriftelijk overleg. Beide rapportages zijn aangeboden door minister Dijkgraaf.
De inbrengdatum voor het nieuwe schriftelijk overleg (met één agenda) wordt dan donderdag 30 juni 10.00 uur.

Graag verneem ik vóór vrijdag a.s. 14.00 uur of u hiermee kunt instemmen.

wo 29-06-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg 
Eindrapportage ‘Ruimte voor onderwijs tijdens corona'

do 30-06-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg
Tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in het mbo en hoger onderwijs en onderzoek
 
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Van der Molen om twee schriftelijke overleggen samen te voegen, betreffende Ruimte voor onderwijs tijdens corona en Tweede voortgangsrapp NPO in mbo en ho

    Te behandelen:

    Loading data