Commissiedebat : Curriculum funderend onderwijs po/vo

De vergadering is geweest

6 april 2022
10:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt * toegevoegd

Spreektijd 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • J.P. Kwint (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Curriculum funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over afschrift brief Visiegroep m.b.t. nieuwe leerweg vmbo

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de instelling van de wetenschappelijke curriculumcommissie ten behoeve van de curriculumherziening in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Curriculum funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data