Rondetafelgesprek

Lerarentekort (hybride)

Rondetafelgesprek: "Lerarentekort (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Lerarentekort, 29-9-2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Aandachtspunten

Details


Tijdens het gesprek kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
 • Hoe heeft het lerarentekort zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
 • Wat is nodig om het lerarentekort in de stad/ gemeente op te lossen? Wat is er in algemene zin nodig (landelijk)? 
 • Welke maatregelen zijn er al genomen in uw gemeente / landelijk en waren ze effectief? Zo ja, welk effect hebben zij gehad?
 • Wat is de internationale/Europese tendens? Wat zijn de best practices en wat kunnen wij hiervan leren?
2
Lijst van genodigden

Details


Blok 1   17.00 – 18.15 uur
Onderwijswethouders G5 / koepelorganisaties
 • Marjolein Moorman, wethouder onderwijs Amsterdam (namens G5)
 • Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs Den Haag (namens G5)
 • Freddy Weima, PO-Raad
 • Hein van Asseldonk, VO-raad (digitaal aanwezig)
 • Thijs Roovers, AOb
 • Danielle Woestenberg, Onderwijsbonden CNV (digitaal aanwezig)
 
Blok 2   18.30 – 19.30 uur
Schoolbestuurders / wetenschap
 • Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur Christelijke onderwijsgroep Vallei & Gelderland- Midden
 • Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs te Den Haag
 • Fawzia Nasullah, lid College van Bestuur PCOU Willibrord te Utrecht
 • Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief aan de Universiteit van Tilburg