Rondetafelgesprek : Lerarentekort (hybride)

De vergadering is geweest

29 september 2021
17:00 - 19:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
Agendapunt met * toegevoegd

Bijlage

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S. Kerseboom (FVD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • N. Gündogan (Volt)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Aandachtspunten


  Tijdens het gesprek kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
  • Hoe heeft het lerarentekort zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
  • Wat is nodig om het lerarentekort in de stad/ gemeente op te lossen? Wat is er in algemene zin nodig (landelijk)? 
  • Welke maatregelen zijn er al genomen in uw gemeente / landelijk en waren ze effectief? Zo ja, welk effect hebben zij gehad?
  • Wat is de internationale/Europese tendens? Wat zijn de best practices en wat kunnen wij hiervan leren?
 2. 2

  Lijst van genodigden


  Blok 1   17.00 – 18.15 uur
  Onderwijswethouders G5 / koepelorganisaties
  • Marjolein Moorman, wethouder onderwijs Amsterdam (namens G5)
  • Hilbert Bredemeijer, wethouder onderwijs Den Haag (namens G5)
  • Freddy Weima, PO-Raad
  • Hein van Asseldonk, VO-raad (digitaal aanwezig)
  • Thijs Roovers, AOb
  • Danielle Woestenberg, Onderwijsbonden CNV (digitaal aanwezig)
   
  Blok 2   18.30 – 19.30 uur
  Schoolbestuurders / wetenschap
  • Jan Jacob van Dijk, voorzitter College van Bestuur Christelijke onderwijsgroep Vallei & Gelderland- Midden
  • Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur Lucas Onderwijs te Den Haag
  • Fawzia Nasullah, lid College van Bestuur PCOU Willibrord te Utrecht
  • Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief aan de Universiteit van Tilburg                
 3. 3

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data