Procedurevergadering : Procedurevergadering (videoconferentie)

De vergadering is geweest

29 oktober 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • A. Kuik (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.M. Paternotte (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg inzake media van 26 mei 2020, over reclame en leeftijdsclassificaties

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief Nationale ombudsman aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. ombudsfunctie op universiteiten

 4. 4

  Stand van zaken Leesoffensief

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Financiële positie van onderwijsbesturen in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35570-VIII) op 13 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift antwoord burgerbrief inzake petitie over selectieplaatsen in studiejaar 2020-2021 voor gedupeerden van de tweede ronde

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Examenresultaten 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden (vereenvoudiging bekostiging po)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid
  • wo 28-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Zbo evaluatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  • do 29-10-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020
  • do 29-10-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 02-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Emancipatie
  • di 03-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP
  • di 03-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Evaluatierapport ‘De nieuwe weg van NWO. Schakel tussen wetenschap en samenleving’
  • wo 04-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Eindevaluatie sectorakkoorden (po en vo) en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen
  • do 05-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 09-11-2020 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
  • di 10-11-2020 13.45 - 14.00 Petitie JongPIT en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. inclusief onderwijs (videoconferentie)
  • wo 11-11-2020 13.30 - 15.00 Technische briefing Briefing Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs (videoconferentie)
  • ma 16-11-2020 11.00 - 18.00 Notaoverleg Passend onderwijs
  • do 19-11-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad van 30/11- 1/12
  • do 19-11-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • ma 23-11-2020 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Begroting OCW, onderdeel Cultuur
  • ma 30-11-2020 11.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media
  • do 03-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 03-12-2020 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Internationalisering hoger onderwijs + digitale veiligheid
  • wo 09-12-2020 10.15 - 11.15 Technische briefing Aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven, aanjager aanpak lerarentekort
  • wo 16-12-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Onderwijsarbeidsmarkt leraren en lerarenopleidingen
  • do 17-12-2020 10.00 - 11.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • di 12-01-2021 16.30 - 17.30 Technische briefing MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo (videoconferentie)
  • wo 13-01-2021 10.15 - 13.15 Algemeen overleg mbo (+ praktijkonderwijs)
 13. 13

  Rondvraagpunt vh lid Rog betreffende Verzoek van Profielenberaad om voorhangprocedure i.v.m. uitwerking nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek om reactie CPB op de gewijzigde motie van de leden Paternotte en Bruins over inzicht in de effecten van investeren in kennis

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  RTG over 'wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen'

  Te behandelen:

  Loading data