Procedurevergadering

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst extra OCW-procedurevergadering, 24-5-2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda extra procedurevergadering op dinsdag 24 mei 2022 om 13.30 uur.

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanpassing besluitenlijst (documentnummer 2022D20565)

Details

Per abuis zijn de twee ondergenoemde rondvraagpunten niet opgenomen in de besluitenlijst van de OCW-procedurevergadering van 19 mei jl. Deze worden alsnog aan de besluitenlijst toegevoegd.
 
  1. Rondvraagpunt van het lid Van der Woude: verzoek om de brief van minister OCW d.d. 19 mei 2022 (Kamerstuk 31288-961) inzake ‘Werken aan een sectorbeeld Kennisveiligheid’ sneller in procedure te nemen en hierover een spoedig overleg te voeren. Dit wordt via emailprocedure aan de commissie voorgelegd.
    Besluit: verzoek wordt gehonoreerd. 
  2. Rondvraagpunt van het lid Van der Woude: verzoek om in volgende procedurevergadering een voorstel te bespreken over een adviesaanvraag aan AWTI om onderzoek te doen naar factoren voor objectieve selectie in wetenschap, mede naar aanleiding van de motie Van der Woude en Van der Molen, Kamerstuk  31288-953.
    Besluit: verzoek wordt gehonoreerd.