E-mailprocedure : Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht

De vergadering is geweest

22 januari 2020
10:00 uur
Geachte woordvoerders wetsvoorstel Burgerschapsopdracht,
 
Graag verneem ik voor morgen 10.00 uur of uw fractie kan instemmen met onderstaand verzoek om in de gelegenheid te worden gesteld om nog een aanvulling te geven op de eerder ingeleverde inbreng voor verslag bij het wetsvoorstel in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (Kamerstuk 35352).
 
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: de mogelijkheid om de inbreng voor het verslag aan te vullen wordt geboden. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, CDA, GL, SP.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Heerema om ruimte voor aanvulling op de inbreng voor het verslag bij w.v. inzake burgerschapsopdracht

    Te behandelen:

    Loading data