Wetgevingsoverleg : Emancipatie

De vergadering is geweest

2 november 2020
11:00 - 16:00 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agedapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage Emancipatie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  SER-advies 'Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsbrief aanpak onnodige sekseregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie Global Gender Gap Report WEF

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van de motie van het lid Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader (Kamerstuk 35300-VIII-126)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Spreektijden

  Tijd per fractie totaal:
  (incl. 2e termijn)

  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 8 minuten
  GroenLinks, SP, PvdA: 7 minuten
  Overige fracties: 4 minuten

  Na eerste termijn Kamer word een lunchpauze van 30 min. voorzien.
   
 9. 9

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data