Inbreng schriftelijk overleg : Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

De vergadering is geweest

19 april 2022
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB, houdende maatstaven voor studiesucces in het mbo

    Te behandelen:

    Loading data