Wetgevingsoverleg : Onderwijs en corona mbo en ho

De vergadering is geweest

5 juli 2021
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met een * toegevoegd


INDICATIEVE SPREEKTIJD: 10 min. per fractie, incl. 2e termijn
(indien dit niet volstaat, graag vooraf aan griffier kenbaar maken)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • N. Gündogan (Volt)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19) (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19) (herdruk)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inzet van zelftesten in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake een brief over de toekenning van extra maanden studentenreisproduct

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de vraag van een student over de (vergoeding voor een) premaster

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift brief aan onderwijsinstellingen mbo en ho inzake de voorbereidingen op het studiejaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de zorgen om de consequenties van de verlengde lockdown voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Monitoring gevolgen COVID-19 in mbo en ho

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage en Jaarplan Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Er zit energie in het beroepsonderwijs!

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang aanpak voortijdig schoolverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsrapportage Actieplan stages en leerbanen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Bruins over leerlingen die praktijklessen volgen uitzonderen van de avondklok (Kamerstuk 35570-VIII-173)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data