Wetgevingsoverleg

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg: "Onderwijs en corona mbo en ho"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Onderwijs en corona mbo en ho (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho, 5-7-2021
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 5 juli 2021, over Onderwijs en corona mbo en ho

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

Te behandelen:

8
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19) (herdruk)

Te behandelen:

21
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: