Commissiedebat : Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De vergadering is geweest

7 april 2022
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. verplaatsen commissiedebat (was gepland op 22 maart 2022)

Spreektijd 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • J.P. Kwint (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging gedaan tijdens de Technische briefing Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging van 9 februari 2022, over risico's bij gebruik van Blueriq

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over een klacht over coronacompensatie voor studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op ‘Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op "Uit het oog, (niet) uit het hart" van de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data