Commissiedebat : MBO (voortzetting commissiedebat op 16 november)

De vergadering is geweest

9 november 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • K.B. Hagen (D66)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kaders van de Werkagenda mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de brief van de MBO Raad over het carrièreperspectief in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Versterking burgerschapsonderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgangsrapportage passend onderwijs mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken kwaliteitsafspraken in het ho en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op een aantal moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op tweede advies van CMMBO over economisch administratieve mbo-opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ingangsdatum amendement Bisschop c.s. over de kwalificatie ‘zeer zwak’ in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsreactie Evaluatie Servicedocument schoolkosten mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op moties en toezeggingen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de aanpak van stagediscriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Cultuuronderwijs in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de brief van de MBO Raad over het rapport ‘Toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in het mbo, hbo en wo&o

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over de knelpunten rondom kortingen voor mbo-studenten in kaart brengen (Kamerstuk 33846-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezegging gedaan tijdens het AO MBO en Praktijkonderwijs van 13 januari 2021 over het vijfpuntenplan voor het mbo van het lid Van Meenen

  Te behandelen:

  Loading data