Commissiedebat : Leraren en Lerarenopleidingen

De vergadering is geweest

15 december 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • J.P. Kwint (SP)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Decemberbrief lerarenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Start werving kopgroep voltijdbonus/meerurenbonus in sector onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Update lerarenstrategie primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Lerarenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nazending voorbereidende nota's behorende bij de brief over Lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderwijsakkoord en onderhandelaarsakkoord cao-vo 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een e-mail over het tekort aan leerkrachten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoeksrapport van ResearchNed over de kosten van zij-instroomtrajecten in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bekrachtigen voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (Kamerstuk 35145)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beroepsgroepsgroepvorming Voortgezet Onderwijs (VO)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Versterken toegankelijkheid pabo

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van werkzaamheden commissie Onderwijsbevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data