Inbreng schriftelijk overleg : Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

De vergadering is geweest

31 maart 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Uitvoering van de motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het oordeel "goed" aanpassen naar "voldoende" ten behoeve van het experiment flexibele onderwijstijden

    Te behandelen:

    Loading data