Inbreng schriftelijk overleg

Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang''

Inbreng schriftelijk overleg: "Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang''"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang'', 13-10-2021

Agendapunten

2
Eerste tussenrapportage naar het Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs (inbreng gericht op bijlage Themarapport 10-14 onderwijs van Inspectie van het Onderwijs)

Details

De brief en tussenrapportage Experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs komt aan de orde in de OCW-procedurevergadering van 4 november a.s.

Te behandelen: