Algemeen overleg : Wetenschapsbeleid

De vergadering is geweest

24 juni 2020
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • H. van der Molen (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • B.M.G. Smals (VVD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie op het KNAW advies "Evenwicht in het Wetenschapssysteem"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek nevenwerkzaamheden prof. dr. D. Kochenov

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding rapport 'Europese wetenschap en innovatie in een nieuw geopolitiek speelveld' van Rathenau Instituut

 4. 4

  Aanbieding onderzoeksrapport ‘In open science toont zich de meester’ van Rathenau Instituut

 5. 5

  Aanbieding factsheet ‘Internationale mobiliteit van AI-wetenschappers’ van Rathenau Instituut

 6. 6

  Kabinetsreactie op het Rathenau-rapport ‘De impact van grootschalige onderzoeksinfrastructuren’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Molen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 april 2019, over het bericht ‘Promoveren in Nederland met een zak geld uit China’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’ van AWTI

 9. 9

  Ontwikkelingen onderzoeksinfrastructuur: investeringen uit Nationale Roadmap, Europese samenwerking en Einstein Telescoop

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding publicatie 'Praktijkgericht onderzoek hogescholen" van Rathenau Instituut

 11. 11

  Review van de tussenevaluatie experiment promotieonderwijs en overige ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verlagen druk op het wetenschapssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2018-2024" van Rathenau Instituut

 14. 14

  Rapport ‘Evenwicht in het Wetenschapssysteem’ van de Commissie Weckhuysen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Het belang van investeren in wetenschapscommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsreactie op het Rathenau Instituut rapport 'Kennis in het vizier'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Sociale veiligheid en ombudsfunctie in de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel in Scienceguide van 30 oktober jl. ‘Door NWO afgewezen onderzoek krijgt toch nog geld van minister’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang open access van wetenschappelijke publicaties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie over de inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inzet op digitalisering in de wetenschap uit de regeerakkoordmiddelen van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezegging toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en beantwoording motie van de leden Bruins en Van der Molen inzake de voortgang coördinerende rol NWO (Kamerstuk 29338-194)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitkomsten van de eerste call van de Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de evaluatie van het portfolio onderzoeksinstituten van NWO en KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  NWO-interventies op gebied van diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van Rathenau Instituut

 28. 28

  Reactie op de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Optimale synergie tussen het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Nationale Wetenschapsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Inspectierapport Cyberaanval Universiteit Maastricht

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Beleidsreactie op het KNAW advies "Evenwicht in het Wetenschapssysteem"

  Te behandelen:

  Loading data