Rondetafelgesprek : Archiefwet 2021

De vergadering is geweest

23 februari 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. toevoeging position papers en wijziging genodigdenlijst

Bijlage

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • M.F. Strolenberg (VVD)
 • L.M. Werner (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Genodigdenlijst


  Blok 1     14.00 – 14.50 uur
  Deskundigen uit archievenwereld
  • Mevr. A. Doek, Algemene Rijksarchivaris
  • Mevr. Y. Welings, gemeentearchivaris van Tilburg
  • Dhr. C. Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschap UvA
  • Dhr. B. de Vries, Voorzitter Koninklijke Archiefsector Nederland (KVAN)
   
  Blok 2     15.00 – 15.50 uur
  Archiefvormers en betrokkenen bij archiefvorming
  • Dhr. A. Zuurmond, Regeringscommissaris informatiehuishouding
  • Mw. L. Voortman, initiatiefnemer Wet Open Overheid
  • Mevr. M. Wallenburg, directeur generaal overheidsorganisatie Binnenlandse Zaken
  • Dhr. E. Stigter, gedeputeerde Noord-Holland (IPO)
   
  Blok 3     16.00 – 16.50 uur
  Gebruikers van archieven
  • Dhr. H. te Velde, Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap tevens hoogleraar Nederlandse geschiedenis
  • Dhr. R. Vleugels, Wob-specialist
  • Mw. P. Broekema, journalist en schrijver
  • Dhr. W. Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden
 3. 3

  Aandachtspunten


  Tijdens het gesprek kunnen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
   
  • Welke uitdagingen spelen er op het terrein van de archieven?
    
  • Biedt de Archiefwet voldoende waarborgen dat het handelen van de overheid wordt vastgelegd, zodat verantwoording mogelijk is?
    
  • Is de doelstelling rond de kwaliteit van de informatiehuishouding voldoende vormgegeven om de gestelde transparantie te kunnen bieden?
    
  • Draagt de doelstelling van deskundigheid, kwaliteit en toezicht van archieven bij aan:
     a) de verantwoording van het handelen van de overheid 
     b) het belang van archieven als onderdeel van het cultureel erfgoed? 
 4. 4

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data