Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Voorstel om een wetgevingsoverleg van de commissies voor Economische zaken en Klimaat, voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Infrastructuur en Waterstaat te houden specifiek gericht op de voorgestelde bestedingen vanuit het Nationaal Groeifonds
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 3-6-2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 3-6-2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Voorhang-AMvB getiteld ‘Generieke uitzondering voor de beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19’

Details

In de vorige procedurevergadering is besloten in te gaan op het verzoek van het ministerie om een spoedige behandeling van de Voorhang-AMvB getiteld ‘Generieke uitzondering voor de beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19’ (Kamerstuk 31 293, nr. 578). In een e-mailprocedure is besloten tot een schriftelijk overleg. Gisterenmiddag is de reactie van de minister binnengekomen. Besloten wordt om aan de hand van een e-mailprocedure de besluitvorming hieromtrent vast te stellen. 
28
Resultaat inventarisatie mogelijke adviesonderwerpen Werkprogramma 2022 Onderwijsraad
29
Voorstel van de commissie EZK om gezamenlijk met de commissies van OCW en IenW een wetgevingsoverleg te voeren inzake de voorgestelde bestedingen vanuit het Nationaal Groeifonds

Te behandelen:

31
Commissieactiviteiten

Details

 
 • ma 07-06-2021 10.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs 
 • di 08-06-2021 13.45 - 14.00 Petitie Facebookgroep Ouders en de Corona Maatregelen aanbieding petitie "Tegen het op corona testen van kinderen op school"
 • do 10-06-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de incidentele suppletoire begrotingen)
 • do 10-06-2021 10.15 - 11.45 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021
 • do 10-06-2021 12.15 - 13.00 Technische briefing Dashboard POcket (financiële gegevens van onderwijsinstellingen op basis van open data)
 • ma 14-06-2021 10.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur en corona
 • di 15-06-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het te behandelen departementaal jaarverslag
 • do 17-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 17-06-2021 12.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs
 • ma 28-06-2021 10.00 - 13.30 Notaoverleg Initiatiefnota lid Kwint over Nederlandse popsector
 • do 01-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 05-07-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho
 • do 08-07-2021 10.30 - 11.30 Procedurevergadering 
 • do 09-09-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering 
 • do 23-09-2021 09.45 - 10.15 Procedurevergadering (videoconferentie)OCW
 • do 07-10-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 04-11-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 18-11-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 25-11-2021 10.15 - 12.15 CommissiedebatOJCS-raad van 29-30 november 2021 
 • do 02-12-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 16-12-2021 10.15 - 11.30 Procedurevergadering  
33
Stafnotitie kennisagenda
34
Rondetafelgesprek Media en Persvrijheid