Inbreng feitelijke vragen : Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

De vergadering is geweest

15 november 2019
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

    Te behandelen:

    Loading data