17
feb
Besloten debat
17 februari 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat

E-mailprocedure: "Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat "Deze vergadering is geweest
Van: Kler de E.C.E. 
Verzonden: maandag 17 februari 2020 10:44
Aan: GC-Commissie-OCW 
CC: GC-Commissie-OCW-Fractiemedewerkers 
Onderwerp: !!! Emailprocedure: Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat (s.v.p. reactie voor heden 13.00 uur).
 
Geachte woordvoerders Lerarendebat,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Van den Hul om een kabinetsreactie op de brief die vanuit werkgevers en de onderwijswethouder uit Amsterdam is uitgegaan aan de minister president.
Graag verneem ik vóór heden 17.00 uur of uw fractie kan instemmen met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E.C.E. (Eveline) de Kler
Griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
 
Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: GL, SP en PvdA. Daarmee is er geen meerderheid voor het voorstel.
 
Van: Punte, A. 
Verzonden: zaterdag 15 februari 2020 12:12
Aan: Kler de E.C.E. 
CC: Hul van den K.  Haans W. 
Onderwerp: Verzoek Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat.
 
Beste Eveline,
 
Namens Kirsten van den Hul wil ik graag verzoeken om nog voor het debat over leraren van as. woensdag een kabinetsreactie te ontvangen op de brief die vanuit werkgevers en de onderwijswethouder uit Amsterdam is uitgegaan aan de minister president. Zie ook:  
https://nos.nl/l/2323116
 
Alvast bedankt!
Anjel 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek vh lid Van den Hul om kabinetsreactie op onderwijsnoodklok voorafgaand aan lerarendebat

Agendapunten