Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 25-11-2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 25-11-2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 25-11-2021

Deelnemers


Agendapunten

5
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten)

Te behandelen:

24
Wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers

Te behandelen:

48
Commissieactiviteiten

Details

49
Stafnotitie publicatie Producten- en Dienstencatalogus (PDC)