Vergadering : Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW

De vergadering is geweest

24 juni 2022
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.R.T. van Baarle (DENK)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Cursus Kennisversterking inzake Vrijheid van onderwijs, artikel 23 GW

  Artikel 23 van de Grondwet staat als thema op de kennisagenda van de commissie OCW., in de zin van het zoeken naar antwoord op de vraag:
  “Wat zijn de daadwerkelijke huidige mogelijkheden en juridische belemmeringen van art. 23 GW?”
   
  In het kader van de versterking van de kennispositie van de Kamer is besloten tot het organiseren van een cursus, met het oog op het creëren van een gemeenschappelijke kennisbasis.
   
  Toelichting:
  De cursus wordt verzorgd door Paul Zoontjens.
  Hij was tot 19 mei 2019 hoogleraar Onderwijsrecht aan Tilburg University. In de jaren negentig was hij werkzaam op het ministerie van OCW, van 2008 tot 2015 was hij lid van de Onderwijsraad. Hij heeft honderden publicaties doen verschijnen over allerlei onderwerpen inzake onderwijsrecht en bestuursrecht.

  Tot op heden hebben zich de volgende leden aangemeld: Paul, Van Meenen, Peters, De Hoop, Van Baarle en Simons. 
  Tevens hebben zich groot aantal OCW-fractiemedewerkers opgegeven voor digitale deelname aan de cursus.