Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

De vergadering is geweest

15 december 2023
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

    Te behandelen:

    Loading data