Wetgevingsoverleg

OCW-begroting, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting, onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over de OCW-begroting, onderdeel Cultuur
Stenogram
Download OCW-begroting, onderdeel Cultuur (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Cultuur, 22-11-2021

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Te behandelen:

13
Spreektijden:

Details

Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 16 minuten
D66, PVV, CDA: 10 minuten
SP, PvdA: 7 minuten
GL, PvdD, CU, FvD: 6 minuten
Overige fracties: 4 minuten

BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
voor een lunchpauze.
   
14
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: