Wetgevingsoverleg : OCW-begroting, onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

22 november 2021
10:30 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. toevoeging agendapunten met *

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • J.P. Kwint (SP)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • J. Wuite (D66)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • L.M. Werner (CDA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • N. Gündogan (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Monitor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezending rapport "Revitalisering van de amateurkunst"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsreactie op het advies van de Nederlandse Unesco Commissie 'Een wapen in vredestijd. De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Van Strien c.s. over flexibel omgaan met de vergunningverlening voor culturele ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Intensivering restitutiebeleid cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur over de adviesaanvraag met betrekking tot de evaluatie Erfgoedwet onderdeel archeologie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verloop uitreiking Canon van Nederland aan achttienjarigen en personen die het Nederlanderschap verwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang aankooptraject Constable schilderij door Rijksmuseum Twenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Spreektijden:

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 16 minuten
  D66, PVV, CDA: 10 minuten
  SP, PvdA: 7 minuten
  GL, PvdD, CU, FvD: 6 minuten
  Overige fracties: 4 minuten

  BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
     
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Ingetrokken amendement

  Te behandelen:

  Loading data