Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 3-2-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Briefing en rondetafel Macrodoelmatigheid in het mbo

  In verband met reacties op de e-mailprocedure over het rondetafelgesprek over Macrodoelmatigheid in het mbo wordt besloten eerst de reeds geplande briefing door de commissie Macrodoelmatigheid mbo, op 16 februari a.s., doorgang te laten vinden. Daarna wordt opnieuw bezien welke behoefte bestaat aan gesprekspartners in een rondetafelgesprek.
   
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actieve openbaarmaking opgeleverde Europese onderzoeken naar Hoger Onderwijsruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden schriftelijk overleg over voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstuk 31288-919)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de vraag van een student over het collegegeld voor een tweede studie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bijgestelde werkopdrachten curriculum primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling (Kamerstuk 31332-105)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Inspectierapport Cheider 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde Agenda Informele Jeugd- en Onderwijsraad 27 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang Maatschappelijke diensttijd (MDT)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapporten Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Commissieactiviteiten

  • di 01-02-2022 13.40 - 14.00 Petitie Studentenprotest m.b.t. compensatie voor studenten die vallen onder het huidige leenstelsel (via videoverbinding)
  • wo 02-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie
  • do 03-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (hybride)
  • do 03-02-2022 11.30 - 12.30 Technische briefing Effectief Leesonderwijs in Nederland (Universiteit Leiden - Paul van den Broek); onderzoek in opdracht van cie. OCW (hybride)
  • vr 04-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake tegemoetkoming musea na directe lockdown december 2021)
  • wo 09-02-2022 10.15 - 13.45 Commissiedebat Internationalisering en Kennisveiligheid
  • wo 09-02-2022 14.30 - 15.30 Technische briefing Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’
  • do 10-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • vr 11-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het toevoegen van decentrale loting als selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs 
  • wo 16-02-2022 10.00 - 11.00 Technische briefing Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO)
  • di 22-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: 'Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel'
  • wo 23-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • do 24-02-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • vr 25-02-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele OJCS Raad (Cultuur), op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022
  • wo 09-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)
  • wo 09-03-2022 10.00 - 13.30 Commissiedebat Sociale Veiligheid op school
  • do 17-03-2022 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • wo 30-03-2022 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS Raad, op maandag 4 en dinsdag 5 april 2022
  • wo 30-03-2022 10.00 - 14.00 Commissiedebat Passend onderwijs
  • do 31-03-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 14-04-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 19-05-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering  (videoconferentie)
  • do 02-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 16-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
  • do 30-06-2022 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie) 
 18. 18

  Verzoek van het lid Van der Woude om nadere informatie over de planningsbrief en de daaruit voortvloeiende hoofdlijnenbrieven.

  Ambtelijk zal worden nagegaan wanneer de planningsbrief te verwachten is; wat de onderwerpen zijn en wanneer de hoofdlijnenbrieven naar de Kamer komen. (EdK: planningsbrief komt volgende week met meer informatie over de te verwachten hoofdlijnenbrieven). 
 19. 19

  Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  RTG Grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen de mediawereld

  Te behandelen:

  Loading data