Inbreng schriftelijk overleg

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg: "Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg (v.s.o.) Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken rekenen in het voortgezet onderwijs, 29-1-2020

Agendapunten