Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

22 mei 2019
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

...

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35208
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
16 mei 2019
Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

Het voorstel van rijkswet bevat een aantal vooral technische wijzigingen. Daarnaast wijzigt het voorstel de procedure voor de inzet van de officier-raadsman in het militaire strafproces. Het voorstel heeft betrekking op de Wet militaire strafrechtspraak, de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof, de Paspoortwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35206-(R2127)
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 mei 2019
Slotwet van de Koning 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Koning over 2018 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35200-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over 2018 opgenomen.

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35200-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
15 mei 2019
Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Deltafonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Deltafonds over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018 opgenomen.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35200-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2018 opgenomen.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35200-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over 2018 opgenomen.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35200-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
15 mei 2019
Slotwet Provinciefonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Provinciefonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Financiën over 2018 opgenomen.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35200-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
15 mei 2019
Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2018 opgenomen.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35200-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over 2018 opgenomen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35200-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Defensie 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Defensie over 2018 opgenomen.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35200-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid over 2018 opgenomen.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35200-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
15 mei 2019
Slotwet Staten-Generaal 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van de Staten-Generaal over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Infrastructuurfonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Infrastructuurfonds over 2018 opgenomen.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35200-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
+ 1 andere

Infrastructuur en Waterstaat
15 mei 2019
Slotwet Gemeentefonds 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Gemeentefonds over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over 2018 opgenomen.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35200-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Economische Zaken en Klimaat
15 mei 2019
Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 2018 opgenomen.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35200-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
13 mei 2019
Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Ta­baks- en rook­wa­ren­wet hou­den­de im­ple­men­ta­tie van de ar­ti­ke­len 15 en 16 van Richt­lijn 2014/​40/​EU in­za­ke de pro­ce­du­re en de ver­koop van ta­baks­pro­duc­ten.

Het wetsvoorstel regelt de implementatie van de artikelen 15 en 16 van Richtlijn 2014/40/EU. Uit deze artikelen van de richtlijn volgt de verplichting om alle verpakkingseenheden van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke identificatiemarkeringen (UI) en veiligheidskenmerken. Het doel van het voorstel is de illegale handel in tabak terug te dringen.

P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35204
Indiener P. Blokhuis
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
13 mei 2019
Wet vliegbelasting

Voorstel voor het invoeren van een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting) en voor een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35205
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
09 mei 2019
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden.

K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
35202-(R2126)
Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken