Wetsvoorstellen

Hieronder staan aanhangige wetsvoorstellen. Dit zijn nieuwe wetsvoorstellen, ingediend door de regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer. Onder de knop "aanhangig" staan ook de afgedane wetsvoorstellen.

Deze pagina is een bètaversie. Uw reactie stellen we op prijs.

13 dec 2017
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Het doel van dit wetsvoorstel is om daar waar dat nodig is nationale regels vast te stellen om de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
34851
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 2 anderen

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
07 dec 2017
Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën vanwege de uitvoering van verschillende Europese verordeningen

Europese verordeningen stellen al geruime tijd regels over het toezicht op de (internationale) handel in drugsprecursoren. Drugsprecursoren zijn grondstoffen die niet alleen kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van legale chemische producten, maar die ook kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van drugs. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt de Wet voorkoming misbruik chemicaliën (Wvmc) naar aanleiding van de wijzigingen in de verordeningen. Het gaat hier met name om de invoering van een meer uitgebreide registratieplicht

B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg
34848
Indiener B.J. Bruins
minister voor Medische Zorg

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04 dec 2017
Wet uitvoering Verordening effectenfinancieringstransacties

Door dit wetsvoorstel veranderen twee bepalingen in de Wet financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten krijgen het recht om leidinggevenden in de financiële sector, maar ook daarbuiten, tijdelijk een beroepsverbod op te leggen. Dat recht voor de toezichthouders is in de EU-Verordening effectenfinancieringstransacties (de SFTR) voorgeschreven. Vergelijkbare voorschriften in toekomstige Verordeningen van de Europese Unie zijn met deze verandering ook in de Nederlandse financiële wetgeving opgenomen. Het is voortaan voldoende als de minister hierover een besluit (een algemene maatregel van bestuur) neemt. De andere verandering zorgt ervoor dat effectenfinancieringstransacties niet zonder meer ongeldig zijn ('nietig') als de Verordening is overtreden.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34847
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
30 nov 2017
Wet hoge minimumstraffen

Initiatiefnemer Markuszower (PVV) stelt voor om voor bepaalde gewelds- en zedendelicten hoge minimumstraffen in te voeren en de misdrijven waarbij levenslang kan worden opgelegd uit te breiden.

G. Markuszower
Tweede Kamerlid
34846
Indiener G. Markuszower
Tweede Kamerlid

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
34845-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
34845-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
34845-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
28 nov 2017
Wijziging begroting ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
34845-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
28 nov 2017
Wijziging begroting van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Tweede suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel is de tweede aanvullende begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Deltafonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Deltafonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
34845-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
28 nov 2017
Wijziging begroting voor 2017 van het ministerie van Financiën (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2017. De wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
34845-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

vaste commissie voor Financiën
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-VII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Staten-Generaal 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Staten-Generaal. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken
34845-V
Indiener H. Zijlstra
minister van Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting Defensie 2017 (najaarsnota)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
34845-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

vaste commissie voor Defensie
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging begroting van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
34845-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
28 nov 2017
Wijziging van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet van de Koning en van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister-president
34845-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister-president

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging begroting van het Infrastructuurfonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het Infrastructuurfonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
34845-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
28 nov 2017
Wijziging begroting van Wonen en Rijksdienst 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van Wonen en Rijksdienst. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-XVIII
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, de BES-eilanden, ontvangen via het BES-fonds geld van het Rijk.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
28 nov 2017
Wijziging begroting van de Koning 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van de Koning. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
34845-I
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting gemeentefonds 2017(Tweede suppletoire begroting)

Dit wetsvoorstel is de tweede aanvullende begroting van de uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
28 nov 2017
Wijziging van de begroting van het provinciefonds 2017 (Najaarsnota)

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2017 van het provinciefonds. Deze wijziging houdt verband met de Najaarsnota.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
34845-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken