Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

19 sep 2019
Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

...

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35288
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
18 sep 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

...

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35289
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 sep 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Het eerste voorstel uit een pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Het regelt veranderingen in de belastingen voor burgers en bedrijven zoals:
- verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
- verlaging van de zelfstandigenaftrek;
- verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting;
- invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting;
- verlaging van de vennootschapsbelasting;
- minder fiscale aftrek van rente en kosten voor banken en verzekeraars;
- verlaging van de verhuurderheffing;
- verhoging van de tabaksaccijns;
- verlaging van de btw op e-boeken, digitale kranten en digitale magazines;

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35302
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
17 sep 2019
Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Het zesde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Met dit voorstel worden de Wet op de omzetbelasting en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting aangepast aan een Europese richtlijn die het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie moet versoepelen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35307
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Bronbelasting op renten en royalty’s

Het vierde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020 regelt de invoering van een heffing (bronbelasting) op geld dat door bedrijven via Nederland naar landen wordt geleid die geen of zeer weinig belasting heffen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35305
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Defensie.

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35300-X
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Defensie
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35300-XIII
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35300-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
17 sep 2019
Begroting van het Deltafonds (J) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Deltafonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-J
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35300-III
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Gemeentefonds voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Gemeentefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-B
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35300-VIII
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35300-XVI
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
17 sep 2019
Begroting van de Staten-Generaal voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Staten-Generaal.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020

...

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35300-XVII
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35300-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
17 sep 2019
Begroting van het Provinciefonds voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Provinciefonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-C
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Overige fiscale maatregelen 2020

Dit tweede voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt verschillende veranderingen in de belastingwetten. Het gaat dan onder meer over
- belastingrente in de erfbelasting en de vennootschapsbelasting;
- de keuze voor berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post;
- aanpassing van de belasting op personenauto's en motoren (BPM) vanwege een andere testmethode voor de CO2-uitstoot;
- het openbaar maken van boetes voor belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten vanwege hulp bij belastingontduiking of het met opzet foutief aanvragen van toeslagen;
- aanpassing van de tonnageregeling voor zeescheepvaartondernemingen;
- een aangepaste definitie van het begrip vaste inrichting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35303
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIB
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IV
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Koninkrijksrelaties
17 sep 2019
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020

...

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35300-V
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) en van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Financiën en de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het financieren van de staatsschuld in 2020.

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35300-IX
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Dit vijfde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. De aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het is nog niet bekend per wanneer de aftrek vervalt en de subsidieregeling in werking treedt.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35306
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën