Gesprek : Kennismakingsgesprek Centraal Bureau voor de Statistiek en Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (videoconferentie)

De vergadering is geweest

23 juni 2021
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • M.L.J. Paul (VVD)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • H.H. van der Woude (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S. Kerseboom (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Kennismakingsgesprek CBS en NRO

  De invulling van de bijeenkomst zal als volgt zijn:
  1. Elke organisatie geeft in een korte pitch aan wat zij doet
  2. Elke organisatie geeft een kort overzicht van thema’s die relevant zijn voor de commissie OCW (input voor interessante kennisthema’s voor de kennisagenda van de commissie OCW is ook welkom)
  3. Vragen van de Kamerleden
  Het eerste half uur is gereserveerd voor de toelichting door de twee organisaties. Elke organisatie heeft 15 minuten voor een korte toelichting op punten 1 en 2. Daarna is er nog een half uur over voor vragen van de Kamerleden en discussie.
   
  N.B. achtergrondinformatie over de organisaties wordt vooraf toegestuurd aan de Kamerleden.