Beleid van fracties op het gebied van werkveiligheid

Op deze pagina vindt u een overzicht van het beleid dat afzonderlijke fracties voeren op het gebied van de werkveiligheid van fractieleden en medewerkers.

Openbaarmaking werkveiligheidsbeleid

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zijn de stichtingen die fracties en groepen moeten oprichten, als werkgever verplicht een werkveiligheidsbeleid op te stellen. De Tweede Kamer heeft op 21 juni 2021 een motie aangenomen van het Kamerlid Renske Leijten (SP), om er voor te zorgen dat fracties en groepen ook tot publicatie van hun werkveiligheidsbeleid overgaan. Het Presidium heeft daarop voorgesteld om de openbaarmaking van het werkveiligheidsbeleid op te nemen in het Reglement van Orde. Dit voorstel is op 9 februari 2023 plenair behandeld en op 14 februari 2023 door de Tweede Kamer aangenomen.

Vanaf dat moment staat in artikel 5.4 van het Reglement: ‘Elke fractie of groep maakt het bij haar gevoerde beleid, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, steeds openbaar op een openbare website, en deelt de vindplaats daarvan mee aan de Griffier.'

Overzicht

Overzicht van het werkveiligheidsbeleid van de stichtingen van fracties en groepen: