Procedurevergadering

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (videoconferentie)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-RvW OCW d.d. 20 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 20-5-2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 21-5-2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Spoedige behandeling Voorhang-AMvB i.v.m. een generieke uitzondering voor de beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19

Details

Naar aanleiding van verzoek van het ministerie OCW wordt bovengenoemde AMvB eerder behandeld dan het WGO van 7 juni a.s. Besloten wordt via een e-mailprocedure de behandeling vast te stellen. 
3
Werkbezoek aan de NPO en omroepen op het Mediapark

Details

Besloten wordt in te gaan op het aanbod voor een werkbezoek aan de NPO en de omroepen op het Mediapark. Een datum na het zomerproces wordt gezocht en bij de mediawoordvoerders zal worden nagegaan of zij hieraan kunnen deelnemen.
4
Brievenlijst
17
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 betreffende tijdelijke voorzieningen voor het studiejaar 2021-2022 in verband met COVID-19

Te behandelen:

19
Nahangprocedure inzake het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES in verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexaminering in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Te behandelen:

31
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen OCW d.d. 6 mei 2021
32
Commissieactiviteiten

Details

 • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)
 • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Achtste incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming
 • ma 17-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19)
 • di 18-05-2021 13.45 - 14.00 Petitie Gendergelijkheid
 • di 18-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Staat van het onderwijs + beleidsreactie
 • wo 19-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en de Wet op de Architectentitel in verband met aanvullende implementatie van tweetal richtlijnen
 • wo 19-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake brief met betrekking tot lopende trajecten curriculumbijstelling
 • do 20-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)
 • do 20-05-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 20-05-2021 11.30 - 13.00 Technische briefing Onderwijsraad (videoconferentie)
 • wo 26-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsinventarisatie en herbezinning residentieel onderwijs
 • wo 26-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op verzoek commissie inzake fictieve verloning van aanvullende beurzen
 • wo 26-05-2021 13.00 - 14.00 Technische briefing Algemene Rekenkamer over Nationaal Programma Onderwijs
 • wo 26-05-2021 14.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Nationaal Programma Onderwijs
 • do 27-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
 • do 27-05-2021 10.00 - 10.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
 • ma 31-05-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Actieplan Duurzaam werken in het onderwijs
 • di 01-06-2021 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Erfgoed
 • do 03-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 07-06-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs
 • di 08-06-2021 13.45 - 14.00 Petitie Facebookgroep Ouders en de Corona Maatregelen aanbieding petitie "Tegen het op corona testen van kinderen op school"
33
Commissieactiviteiten (2)

Details

 • do 10-06-2021 10.15 - 11.45 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2021
 • ma 14-06-2021 10.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur en corona
 • di 15-06-2021 17.30 - 18.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer over over het verantwoordingsrapport bij het te behandelen departementaal jaarverslag
 • do 17-06-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • do 17-06-2021 12.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs
 • do 01-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)
 • ma 05-07-2021 11.00 - 17.00 Wetgevingsoverleg Onderwijs en corona mbo en ho
 • do 08-07-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (videoconferentie)

Aanbod VSNU voor werkbezoek op maandag 28 juni a.s. 10.00-13.00 uur komt aan de orde in volgende procedurevergadering. 
34
Stafnotitie kennismakingsgesprekken (kennis)instellingen PV 20 mei