Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering. 9-9-2021
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 9-9-2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 09-09-2021
Brief commissie
Download Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies

Deelnemers


Agendapunten

2
Rondetafelgesprek over Media en het omroepbestel (De Hoop)

Details

De commissie besluit eerst het uitgebreide werkbezoek aan Hilversum (waarin wordt gesproken met de NPO, de landelijke, regionale en lokale omroepen)
af te wachten en daarna te bepalen op welke aspecten het rondetafelgesprek zich kan richten.
 
3
Rondetafelgesprek over ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Details

Met het lid Van Meenen is afgesproken om de twee aangevraagde rondetafelgesprekken over ontwikkelingen in het voortgezet speciaal onderwijs  (Van Meenen) en het praktijkonderwijs te plannen zodra de brief van het ministerie inzake inclusief onderwijs is ontvangen.
4
Rondetafelgesprek over wetenschappelijke samenwerking met China/onvrije landen.

Details

De stukken van het eerder geplande commissiedebat Internationalisering van het onderwijs zijn controversieel verklaard. De griffier zal met het lid Paternotte overleggen over een goed moment om dit rondetafelgesprek te organiseren.
25
Reactie op verzoek commissie inzake het verzoek van een kabinetsreactie op het bericht ‘Prestatieverhogende pillen bij jongeren: zorg voor een breder perspectief’ van Rathenau Instituut

Te behandelen:

44
Arbeidsmarkttoelage onderwijspersoneel van achterstandsscholen, als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs

Te behandelen:

58
Commissieactiviteiten

Details

60
Mbo en digitalisering (invloed corona)

Details

Besloten wordt dit onderwerp te betrekken bij het commissiedebat Digitalisering in het onderwijs op 30 september a.s.
61
Commissiedebat Digitalisering in het onderwijs op 30 september a.s.

Details

Ter informatie, de volgende stukken staan op de agenda: 
 
32034-40 - Brief regering d.d. 08-06-2021
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education
Besluit: Behandelen (zie ook onder agendapunt 14 van deze pv-agenda: Voortgang advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake Google G Suite for Education). 

 32761-179 - Brief regering d.d. 08-03-2021
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Datalek bij bij de uitvoering van diplomawaardering als onderdeel van het inburgeringstelsel
Besluit: Behandelen.

 32034-39 - Brief regering d.d. 01-03-2021
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Reactie op de uitvoering van de motie van de leden Kwint en Van Meenen over het uitvoeren van een DPIA op internationale technologiebedrijven
 Besluit: Behandelen.
 
26643-744 - Brief regering d.d. 25-02-2021
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Ransomware-aanval op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 Besluit: Behandelen.

Besloten is om ook de antwoorden op de schriftelijke vragen te agenderen: 
  1. 2021D31340  Schriftelijke vragen  Het bericht ‘Grote hack bij ROC Mondriaan: computers plat en bestanden ontoegankelijk’
  2. 2021D31332  Schriftelijke vragen  Het bericht dat het ROC Mondriaan in Den Haag is gehackt.
62
Stand van zaken Kennisagenda 2021-2022 en voorbereidingsgroepen. De kenniscoördinator licht dit nader toe.

Details

Voor enkele voorbereidingsgroepen zoeken we nog Kamerleden.
63
Genodigdenlijst Rondetafelgesprek lerarentekort