E-mailprocedure : Inventarisatie planning wetgevingsoverleg voor wetsvoorstel Wettelijke taken internationalisering onderwijs op 13 december a.s.

De vergadering is geweest

11 november 2021
15:00 uur
Geachte woordvoerders hoger onderwijs,
 
In de OCW-procedurevergadering is afgesproken om te inventariseren of onderstaand wetsvoorstel over ‘wettelijke taken internationalisering beleggen bij NUFFIC’ behandeld kan worden in een wetgevingsoverleg op maandag 13 december van 10.00-14.00 uur.
 
35900WetgevingWijziging van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 in verband met de toebedeling van wettelijke taken op het gebied van internationalisering binnen het onderwijs (Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs)minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven30-08-2021
 
 
In de bijlage bij deze mail vindt u het eerder verspreide wetgevingsrapport.
 
Graag verneem ik vóór morgen 15.00 uur of u kunt instemmen met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

BesluitHet wetgevingsoverleg wordt niet gepland op 13 december a.s. De volgende fracties hebben gereageerd en hebben niet ingestemd met het voorstel: VVD, CDA, GL, CU, BBB

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Inventarisatie planning wetgevingsoverleg voor wetsvoorstel Wettelijke taken internationalisering onderwijs op maandag 13 december a.s. 10.00-14.00 uur

    Te behandelen:

    Loading data