E-mailprocedure : Verzoek om het WGO over Onderwijs en corona, primair en voortgezet onderwijs sneller te plannen dan 7 juni a.s.

De vergadering is geweest

25 mei 2021
16:00 uur
Geachte woordvoerders WGO Onderwijs en corona, Primair en voortgezet onderwijs,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Kwint om het bovengenoemde wetgevingsoverleg sneller in te plannen dan 7 juni a.s.
 
ma 07-06-2021 10.00 - 16.00WetgevingsoverlegOnderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs
 
Het is moeilijk om vergaderruimte te vinden i.v.m. de drukke bezetting van vergaderzalen.
 
Optie 1:
We zien ruimte op maandag 31 mei a.s. van 10.00-14.00 uur. Daarna vinden er twee andere notaoverleggen plaats. Ik kan navragen of we bij uitzondering een uur mogen overlappen, dus plannen van 10.00-15.00 uur (onder de voorwaarde dat we niet heel snel over het verslag van het WGO hoeven te beschikken). Minister Slob is op dit tijdstip beschikbaar.
 
Optie 2:
Het lid Kwint wil het liever nog wat eerder plannen (mede i.v.m. opening vo-scholen). Donderdag 27 mei a.s. van 10.00-15.00 uur lukt niet qua zalen. Minister Slob is wegens persoonlijke omstandigheden alle dagen niet na 15.00 uur beschikbaar.
Een andere optie is vrijdag 28 mei a.s. (weliswaar heb ik dan het Studentenparlement 2021 gepland (verplaatst van Den Haag naar Nijmegen ivm Corona; het lid Van Meenen is voorzitter).
 
Bij deze de vraag of u kunt instemmen met het verzoek van het lid Kwint om het WGO sneller in te plannen. Zo ja, dan s.v.p. aangeven welke optie voorkeur heeft.
Graag uw reactie (met ‘allen beantwoorden’) voor heden 16.00 uur.

p.m.  Later is nog een derde optie voorgesteld:
Optie 3:
opknippen van het overleg in donderdag 27 mei van 10.00-12.00 (inzake... ), voorafgegaan door een brief van de minister over de discrepantie tussen het OMT-advies en het kabinetsbesluit inzake de zelf testen door leerlingen. Daarna op 7 juni a.s. het overleg over de rest van de agenda. 

met vriendelijke groet,
Eveline de Kler
(griffier cie OCW)

Besluit: er wordt een commissiedebat georganiseerd op donderdag 27 mei a.s. van 10.00-12.00 uur (voorafgegaan door een brief van de minister over de discrepantie tussen het OMT-advies en het kabinetsbesluit inzake de zelf testen door leerlingen). Het geplande wetgevingsoverleg op maandag 7 juni a.s. 10.00-16.00 uur blijft staan.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om het WGO over Onderwijs en corona, primair en voortgezet onderwijs sneller te plannen dan 7 juni a.s.

    Te behandelen:

    Loading data