Commissiedebat : Mbo (basisvaardigheden/positie en medezeggenschap van studenten)

De vergadering is geweest

13 september 2023
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 7 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • J.C.M. (Hans) Teunissen (D66)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (BBB)
 • H.J. Beertema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Versterking burgerschapsonderwijs - Actielijn 1 van de aanpak basisvaardigheden middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpak basisvaardigheden mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken ROC TOP

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hoofdlijnen aanvalsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Adviesrapport ‘Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toekenningen Regionaal investeringsfonds mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelingen kwalificatiestructuur MBO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport SEO: het proces van stagematching in het MBO. Een enquête onder stagecoördinatoren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Versterken medezeggenschap in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op adviesrapport 'Taal en Rekenen in het vizier' en het rapport 'Peil. Leesvaardigheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mbo-docenten’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Werking van het onderdeel studentenmedezeggenschap van de Wet versterking bestuurskracht

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht en het samenspel met bestuurders in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gelijkwaardige behandeling mbo-studenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Besluitvorming bestuursoverdracht ROC TOP

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport 'Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs; Deel 1: Sturen op een goede uitgangspositie voor álle mbo-studenten'

  Te behandelen:

  Loading data