Commissiedebat : Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

De vergadering is geweest

24 mei 2022
16:30 - 20:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.D. Wiersma
  minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Deelnemers

 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • M. Goudzwaard (JA21)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Het onderwijsakkoord 'Samen voor het beste onderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afschrift reactie op brief van G5 Bestuurlijk Overleg m.b.t. prioriteit in ambities coalitietakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitvoering bekostiging schooljaar 2022-2023 Nationaal Programma Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bijsturing Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs): tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnen (middel)lange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie inzake verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer naar besteding NPO-middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data