Notaoverleg

Onderwijs en corona

Notaoverleg: "Onderwijs en corona"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Onderwijs en corona, 29-04-2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 29 april 2020, over stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis
Stenogram
Download Onderwijs en corona (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
COVID-19: Update stand van zaken (betreffende paragraaf Aanpassingen onderwijs en kinderopvang)

Te behandelen:

3
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister m.b.t. advies inzake gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs
14
Spreektijden

Details


GEZIEN DE 2-METER-OPSTELLING IN DE VERGADERZAAL IS ER RUIMTE VOOR ÉÉN WOORDVOERDER PER FRACTIE

Tijd per fractie totaal
(incl. 2e termijn)


VVD: 12 minuten
PVV, CDA en D66: 8 minuten
GroenLinks, SP: 6 minuten
PvdA: 5 minuten
ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten

Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering voor geschorst voor een lange lunchpauze (i.v.m. agenda minister).   
15
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: