Notaoverleg : Onderwijs en corona

De vergadering is geweest

29 april 2020
10:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H.J. Beertema (PVV)
 • R. Bisschop (SGP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  COVID-19: Update stand van zaken (betreffende paragraaf Aanpassingen onderwijs en kinderopvang)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag schriftelijk overleg brieven van ministers OCW inzake corona-maatregelen m.b.t. examens vo, mbo en eindtoets bao

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Afschrift brief Onderwijsraad aan minister m.b.t. advies inzake gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs

 4. 4

  Slaag-zak regeling voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens corona-crisis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  COVID-19 aanpak mbo, servicedocument 2.0 en handreiking Verantwoord Diplomabesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie om meer verheldering over afspraken tussen het ministerie en de hogeronderwijsinstellingen over het bindend studieadvies

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  COVID-19 aanpak hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Maatregelen Coronavirus COVID-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Videoconferentie onderwijsministers van de EU inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Corona en het studentenreisproduct

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Spreektijden


  GEZIEN DE 2-METER-OPSTELLING IN DE VERGADERZAAL IS ER RUIMTE VOOR ÉÉN WOORDVOERDER PER FRACTIE

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 12 minuten
  PVV, CDA en D66: 8 minuten
  GroenLinks, SP: 6 minuten
  PvdA: 5 minuten
  ChristenUnie, SGP en overige fracties: 4 minuten

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering voor geschorst voor een lange lunchpauze (i.v.m. agenda minister).   
 15. 15

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data