Technische briefing : Wetenschappelijke Curriculumcommissie

De vergadering is geweest

31 maart 2022
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

  • M.L.J. Paul (VVD)
  • P.H. van Meenen (D66)
  • W.P.H.J. Peters (CDA)
  • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
  • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

  1. 1

    Aanbod Curriculumcommissie voor technische briefing over curriculum; tweede verdiepende studie over samenhang en vaardigheden