Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 9-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Reactie op het verzoek van het lid Van Houwelingen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over recente uitzendingen waarin ongevaccineerden bedreigd worden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel tot aankoop schilderij Rembrandt door de Nederlandse staat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding rapport 'Tussen uitvinding en uitdaging. Over de relatie tussen universiteiten, start-ups en de samenleving' van Rathenau Instituut

 9. 9

  Deelname Gateway Review actieve openbaarmaking beslisnota's

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Motie Paul Peters voorstel verzoek advies commissie RU

 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Dialogic-rapport inzake beschrijving en evaluatie over de Ruimteonderzoek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Besluit tot wijziging van diverse besluiten in verband met alfabetische rangschikking van de begripsbepalingen in de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nota van wijziging Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over het bericht geld universiteiten berekend met 37 jaar oude data

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Publicatie documenten inzake Covid-19 binnen het onderwijs n.a.v. Wob-verzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over Onderwijs-Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over bevindingen Inspectie van het Onderwijs over Stichting voor Persoonlijk Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsbrief genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nederlandse inzet gendergelijkheid en gelijke rechten van LHBTI-personen in de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Commissieactiviteiten