Inbreng schriftelijk overleg : Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

De vergadering is geweest

19 januari 2022
10:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

    Te behandelen:

    Loading data