Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Emancipatie: een opdracht voor ons allen (Emancipatienota 2022-2025)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Emancipatiemonitor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapportage onderzoek naar de uitval van vrouwen in de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapporten van de effectevaluaties van de programma’s Regenboogsteden en Veilige Steden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Inhoudelijke contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op het advies van de Adviesgroep-Vinkenburg ‘Sturing en beleid voor evenredige man-vrouwvertegenwoordiging in de (semi)publieke top’ en QuickScan ‘Genderdiversiteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Visie op genderverschillen in het onderwijs en reactie op rapporten van de Onderwijsraad en Stichting School & Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de 66e zitting van de VN Commission on the Status of Women (CSW)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies Adviesgroep-Vinkenburg over 'Genderdiversiteit in de (sub-)top van de (semi-)publieke sector’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Spreektijden en sprekersvolgorde

  9 min. per fractie, inclusief 2e termijn (tenzij vooraf anders aangegeven)
  (veel fracties hebben verzocht om meer spreektijd, daarom is het aanvangstijdstip met een uur vervroegd en is spreektijd uitgebreid van 6 naar 9 min.)


  BegrotingsvolgordePVV, VVD, SP, D66, PvdA, CDA, GL, CU, PvdD, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
   
 13. 13

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU

  Te behandelen:

  Loading data