E-mailprocedure : Verzoek om spoedig besluit over Voorhang-AMvB i.v.m. Generieke uitzondering voor beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19

De vergadering is geweest

25 mei 2021
14:00 uur
Geachte woordvoerders primair onderwijs,

Betreft: bericht van ministerie OCW inzake Voorhang-AMvB i.v.m. Generieke uitzondering voor beoordeling van leerresultaten wegens COVID-19.
Verzoek: kan eerder (dan in WGO op 7 juni a.s.) besluit worden genomen over deze voorhang i.v.m. spoedkarakter en doorzenden naar Raad van State.
De commissievoorzitter heeft bij de Mededelingen in de OCW-procedurevergadering dit aan de orde gesteld. Besloten is via een e-mailprocedure volgende week vast te stellen of dit tot de mogelijkheden behoort.

Bij deze de vraag u kunt instemmen met dit verzoek? 
Zo ja, wat wordt besloten: v.k.a. of schriftelijk overleg (met inbreng op 26 mei a.s. 10.00 uur)?
Graag uw reactie voor dinsdag a.s. 14.00 uur.

 
ma 07-06-2021 10.00 - 16.00  Wetgevingsoverleg  Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs
                                              
Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19

31293-578 - Brief regering d.d. 09-04-2021
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering
voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19
 
Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: een schriftelijk overleg wordt gepland, inbreng 26-5-2021