Wetgevingsoverleg : Verantwoordingsdebat Slotwet 2020, Jaarverslag OCW 2020 en Staat van het Onderwijs (verplaatst naar 14.00 uur)

De vergadering is verplaatst

17 juni 2021
12:00 - 17:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
WGO verplaatst naar 14.00 uur

INDICATIEVE SPREEKTIJD: 9 min. per fractie, incl. 2e termijn
(indien dit niet volstaat, graag vooraf aan griffier kenbaar maken)

SPREKERSVOLGORDE:
  1. Rapporteurs inzake Jaarverslag ministerie OCW (de leden Van Meenen en De Hoop)
  2. Antwoord bewindspersoon(/bewindspersonen)
  3. Inbreng 1e termijn Kamer inzake rest van de agenda (circa 6 min.)
  4. Antwoord bewindspersonen en inspecteur-generaal
  5. Inbreng 2e termijn Kamer (circa 3 min.)
  6. Antwoord bewindspersonen