Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 16-1-2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 16-1-2020
Brief commissie
Download Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Gisteren ontving de Kamer een afschrift briefadvies van de SER aan minister OCW m.b.t. Strategische Agenda Hoger onderwijs. De commissie stemt in met het verzoek van de SER om een technische briefing te houden.
2
Brievenlijst
18
Reactie op de motie van de leden Van den Hul, Westerveld, Kuik en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

Te behandelen:

43
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein (+ VAO's)

Details

11. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
17. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
28. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
29. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
37. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
44. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
46. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
58. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
62. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
63. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
70. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
77. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
80. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)
88. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (minister VWS, minister BZK, minister OCW)
93. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (minister BVO en Media)
101. Debat over het rapport van de commissie Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (minister OCW)
112. Debat over het bericht dat zestien basisscholen in Amsterdam een week dicht gaan vanwege het lerarentekort (Kwint) (minister BVO en Media)
115. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (minister BVO en Media)
123. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (minister OCW)

Dertigledendebatten
10. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
24. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
56. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
62. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
76. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (minister OCW)
80. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (minister OCW)
44
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • di 14-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Financiering aan ambtsopleidingen; studiebekostiging en vraagfinanciering; pilot voor flexstuderen
 • wo 15-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs
 • wo 15-01-2020 13.30 - 14.00 Technische briefing Onderwijsraadadvies Curriculumherziening
 • wo 15-01-2020 14.00 - 15.00 Technische briefing Curriculum.nu
 • wo 15-01-2020 15.00 - 16.30 Rondetafelgesprek Rondetafel-'debat' Curriculum.nu
 • do 16-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst’ en de beleidsdoorlichting van artikel 6 (hbo) en artikel 7 (wo)
 • do 16-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Regering)
 • vr 17-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (aan: de Algemene Rekenkamer)
 • ma 20-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
 • wo 22-01-2020 10.15 - 13.15 Algemeen overleg Sociale Veiligheid in het onderwijs
 • do 23-01-2020 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)
 • do 23-01-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • ma 27-01-2020 10.00 - 17.00 Hoorzitting Curriculum.nu
 • wo 29-01-2020 13.30 - 14.30 Technische briefing Ambtelijke technische briefing Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
 • di 04-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)
 • wo 05-02-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijs en Zorg
 • ma 10-02-2020 11.00 - 17.00 Notaoverleg Strategische agenda
 • wo 12-02-2020 10.15 - 12.15 Algemeen overleg OJCS-raad van 12 februari 2020 (Onderwijs)
 • do 13-02-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • do 20-02-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Studievoorschotvouchers en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over DUO
 • di 03-03-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Themarapportage Fries in het primair en voortgezet onderwijs
 • do 05-03-2020 10.15 - 16.15 Algemeen overleg Curriculum.nu
 • do 12-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • wo 18-03-2020 10.15 - 12.45 Algemeen overleg Evaluatie Erfgoed
 • do 26-03-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • do 09-04-2020 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
 • di 21-04-2020 16.30 - 21.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
49
Verzoekadvies van Kamer aan Onderwijsraad (motie Rog en Van Meenen onderwijstijd formulering advies morgen in OCW-p.v. bij rondvraag

Te behandelen: