Procedurevergadering : Procedurevergadering (hybride)

De vergadering is geweest

16 december 2021
14:00 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • Z. El Yassini (VVD)
 • H.E. de Hoop (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16-12-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport "Geven en werven in de culturele sector in Nederland 2011-2020"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding advies 'Publiek karakter voorop' van Onderwijsraad

 6. 6

  Derde nota van wijziging Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van OCW (VIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitwerking van de gewijzigde motie van het lid Wiersma over scenario's om sneller in te kunnen grijpen in geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie van de motie van het lid Amhaouch c.s. over het in beeld brengen van de behoefte, kansen en bedreigingen omtrent praktisch en technisch geschoold personeel in Europa (Kamerstuk 35925-XVII-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Koninklijk Besluit tot vernietiging van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westland strekkende de intrekking van het Plan van Scholen 2021-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de uitzondering gedupeerde leerlingen vermist examenwerk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over de eindrapportage pilot 10-14 '' Een soepele overgang''

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs en cultuur/AV) van 29-30 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Commissieactiviteiten