Rondetafelgesprek : Leesvaardigheid

De vergadering is geweest

23 september 2020
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Genodigdenlijst


  Blok I   (13.30-14.00)
   
  Joyce Gubbels, orthopedagoog, senior onderzoeker Expertisecentrum Nederlands 

  Paul van den Broek, hoogleraar cognitieve en neurobiologische grondslagen van Leren en Doceren, Universiteit Leiden
     
  Blok II   (14.05-14.35)
   
  Geke van Velzen, Stichting Lezen en Schrijven, mede i.v.m. literatuuronderzoek naar oorzaken van taalachterstanden onder jongeren, samen met UNESCO en de Vrije Universiteit Brussel

  Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Lezen
   
   
  Blok III   (14.40-15.10)
   
  Anna Bosman, hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling, Radboud Universiteit Nijmegen 

  Marita Eskes, senior onderwijsadviseur primair onderwijs taal-/lezen en didactisch handelen’, Expertis Onderwijsadviseurs

   
   Blok IV   (15.15- 16.00)
   
  Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht en Raad voor Neerlandistiek
   
  Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek UvA, o.a. onderzoek leesproblemen en leesstoornissen
   
  Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog, WSK kleuteronderwijs
   
 3. 3

  Position paper

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data