Rondetafelgesprek

Leesvaardigheid

Rondetafelgesprek: "Leesvaardigheid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Addendum bij opname Debat Gemist van rondetafelgesprek van de commissie OCW op 23 september jl.
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Leesvaardigheid, 23-9-2020

Deelnemers


Agendapunten

2
Genodigdenlijst

Details


Blok I   (13.30-14.00)
 
Joyce Gubbels, orthopedagoog, senior onderzoeker Expertisecentrum Nederlands 

Paul van den Broek, hoogleraar cognitieve en neurobiologische grondslagen van Leren en Doceren, Universiteit Leiden
   
Blok II   (14.05-14.35)
 
Geke van Velzen, Stichting Lezen en Schrijven, mede i.v.m. literatuuronderzoek naar oorzaken van taalachterstanden onder jongeren, samen met UNESCO en de Vrije Universiteit Brussel

Roel van Steensel, bijzonder hoogleraar Leesgedrag, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Lezen
 
 
Blok III   (14.40-15.10)
 
Anna Bosman, hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling, Radboud Universiteit Nijmegen 

Marita Eskes, senior onderwijsadviseur primair onderwijs taal-/lezen en didactisch handelen’, Expertis Onderwijsadviseurs

 
 Blok IV   (15.15- 16.00)
 
Els Stronks, hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, Universiteit Utrecht en Raad voor Neerlandistiek
 
Aryan van der Leij, emeritus hoogleraar Orthopedagogiek UvA, o.a. onderzoek leesproblemen en leesstoornissen
 
Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog, WSK kleuteronderwijs
 
3
Position paper

Te behandelen: