Commissiedebat : Emancipatie

De vergadering is geweest

3 april 2024
10:00 - 15:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Spreektijd 5 minuten per fractie

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H. Dijkgraaf
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.K. van der Velde (PVV)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • B. Becker (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • I. Rooderkerk (D66)
 • C.R. van Zanten (BBB)
 • S.E.M. Dobbe (SP)
 • D.A. Ergin (DENK)
 • I. Kostic (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Emancipatie 2022-2023 (Kamerstuk 30420-386)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verkenning bi+ mensen en werk

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoeksrapport Kunstmatige Intelligentie en lhbti+ emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang over inzet van het kabinet voor gendergelijkheid, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Resultaten onderzoek en lopende activiteiten ten aanzien van de emancipatie van bi+ personen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Allianties emancipatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport 'Genitale operaties bij kinderen met DSD jonger dan 12 jaar'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang genderdiversiteit in de top

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Adviesrapport 'Vrij voorsorteren op later: Aanbevelingen om vo-leerlingen de kans te geven verder te kijken dan typische mannen- en vrouwenberoepen'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mbo-docenten’

  Te behandelen:

  Loading data