E-mailprocedure : Verzoek vh lid Kwint om een debat/notaoverleg over Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (reactie voor morgen 13.00 uur)

De vergadering is geweest

18 februari 2021
13:00 uur
Geachte leden van de commissie OCW,
 
Het lid Kwint doet het verzoek om een plenair debat of een notaoverleg te plannen over het heden ontvangen Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (zaaknr. 2021Z03294 ).

Namens uw voorzitter stel ik voor om een notaoverleg te plannen op donderdag 25 februari a.s. (waarschijnlijk in de middag, duur 5 uur).

De Griffie Plenair verwijst naar de brief van het Presidium (zie bijlage), waarin wordt vermeld “dat niet wordt voorgesteld een mondeling vragenuur en/of regeling van werkzaamheden te houden in de week van 23-25 februari, maar alleen deze lopende zaken af te ronden”. Voor stemmingen over eventuele moties uit bovengenoemd notaoverleg dient een regeling van werkzaamheden te worden georganiseerd.
 
Graag verneem ik vóór morgen 18 februari 13.00 uur of uw fractie kan instemmen met de planning van een notaoverleg. Reactie liefst met ‘allen beantwoorden’.
 
p.m. Ambtelijk is vernomen dat deze week of volgende week een incidentele begroting inzake het Nationaal Programma Onderwijs aan de Kamer wordt gestuurd, in ieder geval voor het deel van de middelen dat voor de zomer al naar de scholen gaat.

Met vriendelijke groet,
drs. E. C.E.  (Eveline) de Kler
griffier van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Besluit: De commissie besluit tot het houden van een notaoverleg met beide ministers van OCW, op 25 februari a.s.
Tijdstip: van 10.00-11.20 en van 12.45 tot 15.45 uur (in de tussentijd VSO en VAO plenair + half uur lunchpauze). Een feitelijke vragenronde wordt gepland met inbreng op 19 februari a.s. 11.00 uur. De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met het verzoek: VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD. 
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek vh lid Kwint om een debat/notaoverleg over Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

    Te behandelen:

    Loading data